Wednesday, December 14, 2011

Crime Awareness Team [CAT]

| |
Apa ke benda la menda alah CAT  tu yer~?
  • Satu daripada inisiatif enam di bawahBidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) iaitu Mengurangkan Jenayah melaluiProgram Transformasi Kerajaan (GTP).
  • Dicetuskan melalui Makmal Jenayah yangtelah diadakan pada Oktober 2009 lalu dengan melibatkan 30 agensi-agensikerajaan dan swasta.
  • Inisiatif CAT dilaksanakan olehBahagian Pembangunan Rakan Muda, Kementerian Belia dan Sukan (KBS); telahbermula pada tahun 2010; berjaya menepati sebanyak 767 aktiviti yang disasarkanberteraskan kesukarelaan. Seramai 2226 ahli (2010) telah didaftarkan di empat buahnegeri yang ditanda sebagai kawasan panas iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johordan Pulau Pinang.
  • Matlamat asal; memantapkanahli-ahlinya dengan kemahiran serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagimelaksanakan tugas, sesuai sebagai sukarelawan muda di samping membangunkansikap tolong menolong diantara rakan sebaya dalam menyumbang bakti melalui aktivitikesukarelaan dan kemasyarakatan.
  • Pada tahun 2011, sebanyak 1 500aktiviti disasarkan di seluruh negara bagi mengubah pendekatan dan tidak lagihanya berfokus kepada empat negeri; dengan membahagikan kepada lima zon utamaiaitu zon selatan, utara, tengah, timur dan Sabah. Pelaksanaan kem CAT yangpertama di Tropical Fruits Farm, Sungai Udang, Melaka dengan jumlah penyertaanseramai 198 peserta dari negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Kem terakhirpula berlangsung di Sebangkoi Resort, Sarikei, Sarawak dengan penyertaan 149peserta.
  • Selaras dengan objektif CAT yangbertujuan untuk memantapkan ahli-ahlinya dengan kemahiran dan ilmu pengetahuanbagi melaksanakan tugas, sesuai  sebagai sukarelawan muda di sampingmembangunkan sikap rakan sebaya dalam menyumbang khidmat bakti melalui aktivitikesukarelaan dan membantu  mewujudkan persekitaran selamat.
  • Antara lain objektif CAT juga adalahmembentuk masyarakat sukarelawan yang mantap dan efisien di pelbagai peringkatbagi membantu membanteras jenayah jalanan khususnya serta melahirkan golonganmuda yang lebih berketrampilan dan efektif dalam aktiviti-aktiviti yangdianjurkan.

Macam mana nak daftar jadi ahli CAT? Google je la kat tenet eh~. Ho~. Sat la aku bagi  link. Selsema wei~. Tak tahan. Nak lek lu barang sekejap.

**^^**
Download  Borang Pendaftaran

0 jejak:

Post a Comment